• ZIPy tu nejsou (byly jen na starém xoomu, kde nám smazali ú?et)
 • n?které odkazy na reportá?e apod. mohou b?t zastaralé, proto?e tyto odkazy vznikaly postupn?, jak akce p?ib?valy.

  N?které fotoreporty (hlavn? ty starší) po n?kolikerém st?hování webu zmizely.
  Mo?ná n?kde jsou, ale momentáln? nevíme kde.

 •    
   
   
    Be?va 2004  Horní Be?va na Valašsku  
   
   
    Velehrad 2004  Velehrad: Cartman, Quinny, Suter  
   
   
    10-08-03 Lety 2003  Lety u Dob?ichovic - obec u Berounky  
       rok poté - aneb po stopách lo?sk?ch záplav  
   
   
    23-05-03 Wellehrad 2003   tradi?ní kulturn? spole?enská akce na jihu Moravy  
    a? 25-05-03   Velehrad u Uheráku  
   
   
    19-08-02 Lety u Dob?ichovic   Lety u Dob?ichovic - obec u Berounky  
    a? 23-08-02   První povod?ov? sraz OHF aneb pomáhame druh?m  
   
   
    kv?ten/?erven 2002 Velehrad u Uheráku   Wellehrad 02 
   
   
    zá?í 2001 Zlín   ?ePeC 2001 
   
   
    srpen 2001 Vsack? Cáb II   Druh? ro?ník p?írodního srazu  
   
   
    kv?ten 2001 Velehrad II.   Druh? ro?ník p?írodního srazu  
   
   
    ?ervenec 2001 Norsko   expedice xeverni.tocne 2001  
   
   
    kv?ten 2001 Hannover   MS 2001 (146 fotek) 
   
   
    únor 2001 Pardubice III.   Tradi?ní sraz, tentokrát bez ledu...  
   
   
    17-11-00 Senica   Senica ve slovensko?eském pohrani?í  
    a? 19-11-00   První zahrani?ní sraz OHF  
   
   
    zá?í 2000 Zlín   ?epec 2000  
   
   
    18-08-00 Vsetín   Vsack? Cáb  
    a? 20-08-00   P?írodní sraz na kopci nad Vsetínem  
   
   
    21-07-00 Špindl   Moravská bouda nad Špindlem a p?ilehlé kopce  
    a? 23-07-00   Ji? t?etí sraz OHF na Moravské, tentorkrát s v?letem na pramen Labe  
   
   
    19-05-00 Velehrad   Kemp poblí? Velehradu u Uherského Hradišt?  
    a? 21-05-00   Skv?l? "p?írodní" sraz zpest?en? v?letem na hrad Buchlov  
   
   
    kv?ten 2000 Titul '00   Praha (Václavák, Staromák, Jágrsbar, letišt?)  
        Spole?né sledování a slavení titulu, pond?lní p?ílet hokejist?  
   
   
    pá 30-03-00 Jihlava 2000   Jihlavské zábavní centrum Slávie  
        Menší sraz po 4. bará?ovém zápase Jih-Vít, oko?en?n? ú?astí mnoha nová?k? a hokejisty Honzy Klobou?ka  
   
   
    pá 21-01-00 Pardubice II.   Pardubick? zimák (hospoda, led)  
          Sraz se zatím nejsiln?jší docházkou, oko?en?n? ú?astí profesionálního hokejisty :-) 
   
   
    29-12-99 Silvestr 99   Špindlákova d?tská ozdravovna ve Špindlu + okolní krajina  
    a?     Poveden? funus na po?est odcházejícího roku  
   
   
    03-12-99 Litvajz   Vinárna u Valdštejna, Litvínov 
          Sraz v první certifikované OHF-vinárn?  
   
   
    19-11-99 Špindl 2   Moravská bouda v Krkonoších  
    a?     První sraz OHF se sn?hem; repríza srpnového srazu  
   
   
    04-09-99 ?P Cup 99   Gotvaldof  
    a 05-09-99     Vyda?en? za?átek letošní hokejové sezóny - OHF nemohlo chyb?t  
   
   
    28-08-99 R??ování zlata   Velká Le?ice (?eka Kocába), chata Sparanky  
    a 29-08-99     MS v r??ování zlata + další víkendové aktivity  
   
   
    21-08-99 Milo?ov   Milo?ov na Vsetínsku  
    a 22-08-99     Valašsk? sraz v p?írod?  
   
   
    08-08-99 ?SSR - CCCP   Bratislava  
          Hokejová exhibice hv?zd  
   
   
    srpen 99 Tatry   Vysoké Tatry  
      První zahrani?ní sraz OHF, kter? p?ekonal mnoho NEJ !!!  
   
   
    30-07-99 Špindl   Moravská bouda v Krkonoších + p?ilehlé kopce  
    a?     P?tihv?zdi?kov? sraz: skv?lé bydlení s integrovanou útulnou hospodou, vyda?ená t?ra na Sn??ku  
    01-08-99     První vysokohorsk? sraz OHF :-) Bydlení 1220 m, nejvyšší dosa?en? bod 1602 m  
   
   
    23-07-99 TDK Garden II   Kralupy nad Vltavou  
    a? 25-07-99     První sraz, kter? se po roce do?kal reprízy  
   
   
    12-06-99 Smoldovy kulatiny   Velká Le?ice  
      Smoldaa slavil narozeniny a my jsme mu s tím pomáhali :-)  
   
   
    03-05-99 Norsko   Švédsko, Norsko (Oslo)  
    a? 12-05-99     Pengi, Roj a BigM na MS v Norsku  
   
   
    so 15-05-99 Zlaté finále   Praha - Kovárna, U Novák?, ulice a nám?stí, Wembloud, V?stavišt?  
    a? po 17-05-99     Spole?né sledování a slavení titulu, pond?lní d?kova?ka + bonus Autogramiáda Miloše Holan? (102 fotek od 4 fotograf?)  
   
   
    pá 30-04-99 Lipno   Horní Planná, J?  
    a?     První "p?írodní" akce OHF  
    ne 02-05-99     Reportá?e na Jirkov? stránce  
   
   
    pá 16-04-99 Wembloud s W.G.   W.G. p?ijel na návšt?vu do Prahy  
      Reportá?...  
   
   
    ?t 08-04-99 VSETÍN - Sparta   Vsetín - Lapa?, hospoda  
      8 OHFák? na 5. semifinále  
   
   
   út 06-04-99 SPARTA - Vsetín   Sportovní hala, Holešovice, Praha  
      Fotky z Wemblouda po 4. semifinále  
   
   
    ne 28-03-99 Jihlava   Kule?níkové centrum Slavie, Horáck? zimní stadion  
    Doposud nejv?tší sraz OHF, Jih-Zno, 2. All OHF Game  
    18 fotek od Pengi, 24 od Lindyy, 19 od xR a 11 od Aleca.  
    Reportá?e...  
   
   
   ne 14-03-99 Sportovní ned?le :-)   Praha - Malešice a areál v?stavišt?  
      Hokejbal, Puc-Cup, Mat?jská pou? unplugged, SPA-SLA, Wembloud  
      Rojova reportá?  
   
   
    ?t 25-02-99 Vít?zn? Únor   Praha - Holešovice (Wembloud atd.)  
      GIGANTICKÁ ú?ast!!! Wembloud za?íná b?t pro OHF mal?!!!  
      Ohlasy...  
   
   
   pá 12-02-99 Gábin?ino jubilélium        Tábor - hospoda, restaurace, vinárna, zimní stadion, diskotéka  
      Narozeniny Gábiny, 1. oficiální hokejov? trénink OHF  
      Kikiho reportá?  
   
   
    pá 08-01-99 Megasraz Pardubice   Pardubick? zimní stadion, hospoda v centru  
      Zatím nejv?tší ú?ast, první All OHF Game  
      Reportá?e Biga, Beníka, W.G. a Mishanka  
   
   
     st 30-12-98 Silvestr 98   Srbská Kamenice, Jet?ichovice  
    ?t 31-12-98     Pou?ita revolu?ní metoda komprimace fotek :-)  
      Sidova reportá?  
   
   
   pá 30-10-98     Nagano   Ostrava-Vítkovice, hosp?dka Nagano  
      První moravsk? sraz OHF  
      Rojova reportá?  
   
   
   
   


  Pou?ití fotek pro OHFáky bez kopyrajtu, pro ostatní jen se svolením p?íslušného autora
   

  Tyto stránky spáchal xRadis.
  xradis@seznam.cz     icq 30918131